Koorist
Koosseis
Dirigendid
Ajalugu
Pildid
Info
Kontakt
Avaleht
In english

LAULULAAGRITE MEMO – LUGEMISEKS LAULJALE JA LAPSEVANEMALE SOOVITAVALT ENNE IGA LAAGRIT!

Laululaagrid toimuvad põhiliselt Tallinna Saksa Gümnaasiumis (Sütiste tee 20). Sinna saab sõita Tallinna bussiterminaalist nr. 17 liinibussiga Tervise peatusesse (orientiiriks Mustamäe Kiirabihaigla, samas asub ka Eesti Majandus(Haldus-)juhtide Instituut ja hotell “Hermes”). Suundu ringtee poolt vasakule ja paneelmajade vahelt paistabki koolimaja! Balti jaamast saab sinna trolliga nr. 4 Vambola peatusesse – mine üle tee ja majade vahelt leiadki õige kooli!

Koguneme reedel, kella 17.00 aulasse koos asjadega, samas algab kohe proov. Kuna koolis käib samal ajal veel II vahetuse õppetöö, siis püüa tulla vaikselt, et mitte teisi häirida. Kui Sa jõuad varem kui kell 17.00, siis jäta asjad turva selja taha pingile ja püüa mitte õppetööd segada! Süüa saame õhtul peale proovi kell 19.00 Laager lõpeb pühapäeval peale lõunasööki (lõunasöök on 13.00). See kõik kehtib plaanipäraste laagrite kohta. Kui päevaplaanis on muudatusi, siis on selle kohta eelnevalt teatatud!! Erandkorras – seoses esinemisega vmt. – võivad mõned laagrid toimuda ka mujal, kuid sellest teatatakse siis juba varem!

Kaasa võta kõik laagriks vajalik – madrats, magamiskott, noodid, spordiriided, VAHETUSJALATSID, isiklikud hügieenitarbed jmt. EMLS-i poolt on poistel kasutada välivoodid. Kuna koolil on väga uhked siseujula ja võimla, siis kindlasti ka ujumiseks vajalik ja SPETSIAALSED JALANÕUD spordisaali. Nende kasutamise lepime eelnevalt kokku treeneriga ja meie võimalused sõltuvad ujula ja võimla graafikust. Laagrisse on soovitav kaasa võtta näiteks lauamänge, mida saab kaaslastega vabal ajal mängida.

Oma põhjendatud puudumisest palume kindlasti teatada, sest lauljate arvu järgi on tellitud toitlustamine. Teatamata puudumise korral tuleb asjatult tellitud toidukorrad endal välja maksta! (Lauljate arv teatatakse koolitoitlustusse kolmapäeva lõuna ajal!)

Iga laulja saab omale allkirja vastu hooaja jooksul lauldava repertuaari kogumiku, mille eest peab ta vastutama ise ja ainuisikuliselt. Ärakaotatud noodid asendab laulja ise oma kulu ja kirjadega! Igal lauljal peavad omal olema MUSTAD KAANED nootide jaoks (sisekaanel nimi)

Enamus lauljaid on allkirja vastu saanud kätte oma esinemisriided, mis jäävadki poisi vastutusele, kuni ta need tagastab kas koorist lahkudes või välja vahetades sobivamate vastu. Ka teised, kes lavale lähevad, saavad need vormid EMLS-st (Tõnismägi 8a; NB! – kindlasti enne ette helistada: tel.6463580 Arvi Karotam ja 6462066 Lembe Mets) Igal lauljal peavad endal olema mustad esinemiskingad ja valge pluus!

Iga laulja peab suutma hoida oma õppetöö nii korras, et osalemine poistekoori töös seda segama ei hakkaks. Nii laulja kui ka lapsevanem peavad teadvustama vastutust, mis kaasneb kollektiivi liikmeks olemisega. Iga hooaja algul toimub konkurss kõigile lauljatele ja koori liikmeiks arvatud on seotud sellega vähemalt hooaja lõpuni.

Kui kellelgi on terviseprobleemid (näit. peab regulaarselt tarvitama mingit ravimit, allergia vmt.), siis sellest peab kindlasti teavitama, et ootamatutes olukordades õige lahendus leida. Eriti oluline on see pikemaajaliste reiside puhul.

Iga laulja materiaalne kohustus on sõita laagrisse ja laagrist koju oma raha eest. Lisakulutused võivad olenevalt laagrist tulla, kuid need on minimaalsed – näit. ühistranspordi pilet, mis maksab eelmüügist į 0.50 € ja ühissõidukist 0.80 €. Kui peres on rahalisi raskusi, siis soovitame pöörduda sõidu kompensatsiooni saamiseks kõigepealt kohalike omavalitsuste poole. Ei tahaks lubada, et mõnel laulupoisil sõiduraha puudusel jääb kooritöös osalemata… Kogemus näitab, et omavalitsusega koostöös leiab EMLS alati positiivse lahenduse!! Ärgem häbenegem oma muredest rääkida! Kõige muu materiaalse poole eest kannab hoolt EMLS! Poisid, kes pole EMLS liikmed oma kooli poistekoori kaudu, peavad hooaja jooksul (hiljemalt märtsiks!) tasuma EMLS liikmemaksu 1.60 €.

Tavaliselt lõpeb hooaeg lühema või pikema kontsertreisiga, mille eest tuleb ka lauljatel endil tasuda mingi summa. Kena oleks, kui pere arvestaks sellega juba hooaja algul ja hakkaks kevadeks raha koguma ja juba sügisel võimalikke muid võimalusi raha hankimiseks kaaluma. Täpsem info reisi kohta tuleb kohe, kui kõik asjaolud on selgunud ja täpsustunud.

Info Varjelt:

56 906 035

641 8181 tööl

38 515 74 õhtuti kodus


alhena